Nytt avtal för biografanställda

Teaterförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal med Medieföretagen avseende biografanställd personal.

Avtalet är ettårigt och gäller 1 juni 2016 – 31 maj 2017. Avtalet är ett löneavtal med en höjning på 2,2 procent.

Arbetsgivarsidan hade yrkat på att kraftigt försämra villkoren på flera punkter. Under förhandlingarna yrkade de bl.a. på att få förlägga arbetstiden över hela dygnet samt en sänkning av ob-ersättningen, något som Teaterförbundets förhandlingsdelegation sade nej till.

De nya minimilönerna finns att läsa i protokollet.