Nytt avtal för dansare och koreografer

Teaterförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal med Danscentrum, för anställda hos fria dansgrupper eller fria koreografer inom Danscentrum.

Avtalet är ettårigt och gäller 1 april 2016 – 31 mars 2017. Överenskommelsen innebär en löneökning på 2,2 procent från och med den 1 juni 2016.

Utöver löneökningen enades parterna om att under hösten se över arbetstidsavtalet i en partsgemensam arbetsgrupp. Parterna enades också om att initiera ett gemensamt projekt med syfte att förbättra och förstärka arrangörers och koreografers/arbetsgivares kompetens på arbetsmiljöområdet.