Nytt avtal för den fria dansen

I veckan blev ett nytt kollektivavtal klart mellan Teaterförbundet och Danscentrum, gällande det fria dansområdet. Avtalet är ettårigt och gäller för 2013.

I korthet innebär avtalet:
• Lönehöjningar på 2,2 procent (från 1 september 2013)
• En partsgemensam arbetsgrupp forsätter sitt arbete med att se över avtalet i sin helhet. I detta ingår bland annat att avskaffa den så kallade lönetrappan i sin nuvarande form.
• Ett gemensamt arbete för att förbättra anslagen till det fria dansområdet.

– Det är glädjande att vi äntligen har fått ett nytt avtal för 2013. Nu ska vi arbeta vidare för att skapa en långsiktig avtalslösning för det fria dansområdet. Kollektivavtalen är en viktig byggsten för att förbättra villkoren både för den fria dansens utveckling och för de yrkesverksamma, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.