Nytt avtal för dubbningsbranschen

Ett nytt kollektivavtal för dubbningsbranschen blev klart i veckan. Nytt i avtalet är att det innehåller lön och arbetstidsregler även för regissörer och tekniker.

Avtalet innehåller nya lägsta löner för artister, med tre ersättningsnivåer mot tidigare fyra.

• Nivå 1 gäller numer bara tv-rättigheter.
• Nivå 2 Ovan inkluderat + övriga rättigheter, till exempel video, dvd, cd-rom, uthyrning och försäljning av filer.
• Nivå 3 Ovan inkluderat + bio-rättigheter.

Nivåerna höjs i två steg, 1 juli 2015 och 1 januari 2016, med sammanlagt mellan 2 och 6 %.

Avtalet innehåller också ett nytt sätt att beräkna ersättningar. Om flera projekt görs inom en bokad timme utgår ersättning enligt det projekt som ger högst ersättning. Detta förväntas sammantaget medföra fler arbetstillfällen och ökade inkomster för artisterna. Detta ska utvärderas hösten 2016.

Avtalet gäller 1 juli 2015 – 31 december 2016, om parterna inte enas om förlängning. Avtalet gäller för SDI Media, Dubberman AB och Eurotroll AB. Övriga dubbföretag kommer att kopplas in på avtalet inom kort.

Här kan du läsa hela avtalet.