Nytt avtal för Film-, TV- och Videoinspelning

Ett nytt Film-, TV- och Videoinspelningsavtal är klart. Avtalet är ettårigt och gäller från och med 1 januari 2013-31 december 2013. Minimilönerna och andra ersättningar höjs med 2,6 % från och med 6 maj 2013.

Den alternativa arbetstidsregleringen kommer att gälla även under 2013. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Under hösten kommer nya förhandlingar att inledas mellan Teaterförbundet och Mediaföretagen för kommande års avtal.