Nytt avtal för dig som arbetar i Norge

Är du svensk och jobbar på en norsk filmproduktion? Eller är du norsk och jobbar på en svensk filmproduktion? I så fall är det nya avtalet om ömsesidig representation mellan Scen & Film och Norsk Filmforbund (NFF) relevant för dig.

Avtalet innebär att när medlemmar i Scen & Film medverkar i norska produktioner, det vill säga produktioner i vilken huvudproducenten är registrerad i Norge, har NFF rätt att företräda medlemmarna. Rättighetsersättning betalas då ut enligt NFF:s kollektivavtal.

På samma sätt har Scen & Film rätt att företräda NFF:s medlemmar när dessa medverkar i svenska produktioner, det vill sägaproduktioner i vilken huvudproducenten är registrerad i Sverige. Rättighetsersättning betalas då ut enligt Scen & Films kollektivavtal.

För Scen & Films medlemmar innebär det att du kan gå med i NFF och teckna ett förvaltningskontrakt med NFF:s enhet för rättighetsförvaltning, F©R, när du arbetar i norska produktioner. På så sätt säkerställer du att du får rätt ersättning i för din medverkan i norska produktioner. NFF:s medlemmar är välkomna att ansöka om medlemskap i Scen & Film samt teckna anslutningskontrakt med Upphovsrätt Scen & Film när de gör produktioner i Sverige.


Om du har några frågor om din medverkan i en gränsöverskridande produktion mellan Sverige och Norge är du välkommen att kontakta Scen & Films medlemsrådgivning, antingen via medlemsradgivning@scenochfilm.se eller via detta formulär på vår hemsida (på Mina Sidor).

Du kan också kontakta NFF:s medlemsrådgivning juridisk@filmforbundet.no.