Nytt avtal för fria professionella teatrar

Teaterförbundet för scen och film har tecknat ett nytt avtal med fria professionella teatrar i Teatercentrum. Avtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023.

Vi har fått löneökningar och pensionsavsättningar i nivå med märket på 5,4 %. Ersättningarna höjs med 2.2 % från den 1 november 2020 och höjning med 2 % från och med 1 april 2022. Från och med 1 november görs också en utökad pensionsavsättning på 1%. Det innebär en avräkning med 0,2 % för den sänkta intjänandeåldern för pension.

Cirkusartister läggs in i avtalet som konstnärlig personal och även pedagogisk personal finns med i avtalet och får samma anställningsvillkor som administrativ och teknisk personal.

Parterna är överens om att antalet föreställningar bör i normalfallet inte överstiga två per dag.

Parterna ska också bilda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med upphovsrätt om bl.a. digitalisering och devising. Detta arbete ska vara klart senast den 31 maj 2021.

Se mer information om löner här. Inom kort kommer det nya kollektivavtalet att publiceras på samma sida.