Nytt avtal för UR

Fackförbundet Scen & Film har tecknat ett nytt kollektivavtal med UR, som gäller för medverkan av konstnärlig art vid produktion av tv. Avtalet med UR gäller 1 januari 2021 – 31 mars 2023.

Lönerna höjs 2,1 % från den 1 april 2021 och 2,1 % från den 1 april 2022.

Parterna är överens om att UR inom ramen för en försöksverksamhet har rätt att medge SVT att tillgängliggöra UR-program på begäran genom SVT PLAY. För nyttjanderätten ska UR utge en supplementersättning om 5 % beräknat på den medverkandes grundersättning.