Nytt avtal för visning i digitala medier

Teaterförbundet för scen och film, Teaterförbundets Rättighetsbolag och Svensk Scenkonst har slutit ett preliminärt avtal om tillgängliggörande av verk och prestation via digitala medier.

Avtalet reglerar vad som gäller om teatern/scenen önskar visa ett verk digitalt, där verk/prestationer av medverkande upphovpersoner eller utövare ingår.

Tidigare låg denna reglering i det centrala kollektivavtalet. Nu ska dessa avtal i stället förhandlas lokalt på respektive teater/scen med stöd av förbundet centralt.

Avtalet gäller från och med årsskiftet. Ett villkor är att parterna kommer överens i avtalsrörelsen om att ta in nya designergrupper i Riksavtalet.

Förhoppningen är att avtalet bidrar till en ökad spridning av scenkonst, samtidigt som inkomsterna till upphovspersoner och utövare ökar.