Nytt avtal klart för film- och tv-området

Ett nytt kollektivavtal mellan Teaterförbundet och Mediearbetsgivarna gällande film- och tv-området undertecknades den 23 december. Lägstalön och andra ersättningar höjs med 4,3 % från 1 januari 2015.

En partsgemensam arbetsgrupp ska se över arbetstidsbestämmelserna i sin helhet. Den alternativa arbetstidsbestämmelsen finns kvar på försök men med viktiga förbättringar.

I royaltydelen av kollektivavtalet har gjorts vissa preciseringar och förbättringar.

Avtalet är tvåårigt och gäller för perioden 1 januari 2014 – 31 december 2015.