Nytt avtal klart med Teatercentrum

Teaterförbundet och Teatercentrum, som representerar de fria professionella teatrarna i landet, har träffat ett nytt drygt treårigt kollektivavtal som ligger i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet omfattar 39 månader för perioden 1 januari 2013 till 31 mars 2016. Det innebär att minimilönerna och andra ersättningar höjs med 2,2 procent från den 1 januari 2013; 2,7 procent den i januari 2014 och 2,5 procent den 1 april 2015. Detta är samma konstruktion som i Teaterförbundets avtal med Svensk Scenkonst.

– Den ekonomiska situationen för Teatercentrums medlemmar är oerhört ansträngd. Det är glädjande att man trots detta tar ansvar för att de yrkesverksamma ska kunna få en löneutveckling som motsvarar den på arbetsmarknaden i övrigt, säger Teaterförbundets ordförande Anna Carlson i en kommentar till det nya avtalet.

I avtalet ingår också att Teaterförbundet och Teatercentrum gemensamt ska ta fram en strategisk plan för att öka anslagen till de fria professionella teatrarna.

– För att det fria professionella teaterlivet ska kunna verka och utvecklas är det helt nödvändigt att höja anslagen både på nationell och regional/lokal nivå. För detta lägger vi nu upp ett långsiktigt påverkansarbete tillsammans med Teatercentrum, säger Anna Carlson.