Nytt avtal klart för privatteatrarna

Teaterförbundet och Svensk Scenkonst har träffat ett nytt avtal för privatteaterområdet. Avtalet omfattar 37 månader för perioden 1 mars 2013 till och med 31 mars 2016.

Det innebär att minimilönerna och andra ersättningar höjs med 2,2 procent från den 1 mars 2013; 2,3 procent den 1 januari 2014 och 2,5 procent den 1 april 2015.

Det nya avtalet innehåller också bestämmelser om utökad föräldralön. Under avtalsperioden kommer Teaterförbundet och Svensk Scenkonst göra en gemensam genomgång av avtalet i en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ska bland annat behandla frågor som garantilönebestämmelserna, införande av ljud- video- och maskdesign samt gagesystemet.

– Det är glädjande att vi har fått ett avtal som ligger i nivå med den övriga arbetsmarknaden. Genom arbetsgrupperna kommer vi ytterligare att förbättra privatteateravtalet, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.