Nytt avtal för Kultur i vården i Stockholm

Teaterförbundet för scen och film har tecknat ett nytt avtal med Stockholms läns landsting gällande Kultur i vården. Avtalet är ettårigt och innebär en löneökning om 2,5 %

Avtalet gäller dem som medverkar som artister i programkatalogen Kultur i vården, som produceras av Stockholms läns landsting genom Kulturförvaltningen.

Avtalet gäller från och med 1 januari 2017.