Nytt avtal med Danscentrum

Teaterförbundet för scen och film har förhandlat ett nytt kollektivavtal med Danscentrum.

Avtalet har en sammanlagd ökning med 5,4 % på löner och tjänstepensionsavsättning, vilket följer det så kallade märket och är i nivå med övriga arbetsmarknadens höjningar.

Löner och andra ersättningar i avtalet räknas upp med 2,1 % den 1 november 2020 och 2,1% den 1 april 2022. Pensionsavsättningen höjs med 1%.

Intjänandeåldern för tjänstepension har sänkts, vilket innebar en avräkning med 0,2 %.

I förhandlingarna kom parterna även överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp som ska utvärdera hur avtalet utvecklats. Avtalet ska också redigeras för att bli mer lättläst.