Nytt avtal med Teatercentrum klart

Teaterförbundet för scen och film har tecknat ett nytt kollektivavtal med Teatercentrum, som gäller anställda vid fria professionella teatrar. Löner och andra ersättningar höjs med totalt 6,5 procent på tre år.

Avtalet följer det så kallade märket, vilket ger löneökningar som är likvärdiga dem på den övriga arbetsmarknaden.

Två arbetsgrupper kommer att tillsättas för att mer ingående utreda så kallad devising och digitalisering/streaming/vidaresändningar.

Avtalet gäller 1 april 2017 – 31 mars 2020.