Nytt avtal på dansområdet klart!

Teaterförbundet och Danscentrum har nu nått en överenskommelse om nytt avtal för fria dansgrupper/koreografer, vilket innebär att lägstalönerna höjs med 2,6 %

– Jag är lättad över att Danscentrum nu accepterar vårt kompromissförslag och att vi inte behövde gå vidare med att varsla om konfliktåtgärder. Vi har ett gemensamt ansvar för att värna det fria dansområdet och det skulle ha slagit väldigt hårt på vår bransch, med inställda föreställningar runt om i landet, säger Minna Krook, koreograf/dansare och 2:e vice ordförande i Teaterförbundet.

Det nya avtalet gäller från den 1 januari 2012 till den 31 december 2012 och innebär att endast lägstalönerna höjs med 2,6 % för dansare, koreografer, administrativa tjänstemän och tekniska tjänstemän. Övriga steg i lönetrappan kvarstår på 2011 års nivåer.

Samtidigt har Danscentrums yrkanden, som hade inneburit försämrade arbetsvillkor och rena lönesänkningar för dansare, avvärjts. Enligt det nya avtalet ska även en arbetsgrupp tillsättas som ser över innehållet. Arbetet ska vara klart till årsskiftet, då avtalet löper ut.

– Teaterförbundets medlemmar som arbetar inom det fria dansområdet är väl medvetna om branschens förutsättningar. Vi ser gärna över avtalets konstruktion och hoppas på ett konstruktivt samarbete. Det finns flera punkter i avtalet som behöver justeras, säger Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Parallellt fortsätter Teaterförbundets kulturpolitiska arbete för bättre ekonomiska villkor för den fria danskonsten på nationell och regional/lokal nivå. Förbundet har bland annat riktat stark kritik mot att regeringen inte räknat upp anslagen till det fria dansområdet i budgetpropositionen för år 2013.