Nytt avtal för privatteatrar klart

Teaterförbundet för scen och film och Svensk Scenkonst har nu förhandlat ett nytt kollektivavtal för privatteaterområdet. Avtalet är treårigt, och löneökningarna blir 6 procent + 0,5 procent i ökade pensionsavsättningar.

Kollektivavtalet gäller 1 april 2017 – 31 mars 2020. Löneökningarna blir 2 procent per år. Utöver detta ökar pensionsavsättningarna med 0,5 procent

Ökningarna är likvärdiga de på den övriga arbetsmarknaden och följer det så kallade märket.

Här kan du ta del av de nya minimilönerna. Du kan också se vilka privatteatrar som har kollektivavtal.