Nytt avtal för talboksinläsare

Teaterförbundet har tecknat nytt kollektivavtal med Medieföretagen gällande talboksinläsare. Avtalet är treårigt och gäller perioden 1 maj 2013-30 april 2016. Avtalet ger en höjning av lönetariffen med totalt c:a 6,8 procent.

I protokollet till höger finns de nya tarifferna.