Nytt biografavtal klart

Teaterförbundet har tecknat ett nytt kollektivavtal för biografer med arbetsgivarorganisationen Medieföretagen. Avtalet har löneökningar som följer det så kallade ”märket”, det vill säga ligger i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

Avtalet ligger på 5,4 % löneökning och gäller i 29 månader, från 1 januari 2021 – 31 maj 2023.

– Vi är mycket glada att vi landade i ett så pass bra avtal, med tanke på att arbetsgivarnas utgångspunkt var att inte ge några löneökningar alls, på grund av rådande läge under pandemin, säger Madeleine Wagemyr, förhandlingschef på Teaterförbundet för scen och film.

Löneökningen blir 2,75 % från den 1 januari 2021 och 2,03 % den 1 juni 2022.

Åldern då en arbetstagare börjar tjäna in tjänstepension sänks under avtalsperioden från 25 år till 22 år. Det innebär en avräkning med 0,62 % från löneuppräkningarna om 5,4 %.

I det nya avtalet har Teaterförbundet även fått in en bestämmelse om ob-ersättning på 200 % av timlönen, vid nattarbete mellan kl. 03.30 och 06.00.

Det nya avtalet publiceras under kollektivavtal inom kort.