Nytt biografavtal klart – lönerna upp med 3,63 %

Ett nytt biografavtal har slutits mellan Teaterförbundet och Medieföretagen. De anställda inom biografområdet får en höjning med 685 kronor i månaden, vilket motsvarar 3,63 %. Timlönerna höjs med 3,94 kronor.

– Vi kan vara nöjda med avtalet. Lönehöjningen är i nivå med den som Handels fick igenom, vilket är ett av de bästa avtalen på arbetsmarknaden, säger Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Lägstalönerna höjs med 70 procent av löneutrymmet och ob-ersättningen höjs med 2,7 % den 1 januari 2013.

Parterna arbetade också fram en rekommendation riktad till lönesättande chefer, som är bilagd avtalet. Där går man igenom hur en bra lönesättningsprocess bör gå till.

Avtalet löper på 14 månader, mellan den 1 april 2012 och den 31 maj 2013.