Nytt biografavtal klart

Teaterförbundet för scen och film och Medieföretagen har nu förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för biografområdet. Avtalet är treårigt, och löneökningarna blir 6,5 procent.

Löneökningarna är likvärdiga de på den övriga arbetsmarknaden och följer det så kallade märket. Löneökningarna blir 2,2 % 2017; 2,0 % 2018 och 2,3 % 2019.

I avtalet har även en ny modell för lönesättning förhandlats fram. Den nya modellen innebär att löneutrymmet beräknas i procent i stället för i krontal.

I det nya avtalet beräknas löneökningarna på de faktiska löner som Teaterförbundets medlemmar har den 31 maj respektive år.

Kollektivavtalet gäller den 1 juni 2017 – 31 maj 2020.

Här kan du läsa avtalet.