Nytt branschavtal på dubbområdet

Teaterförbundet för scen och film och de tre största aktörerna på dubbområdet har förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för dubbområdet. I avtalet regleras lön, övertidsersättningar, arbetstider, schemaläggning med mera. Det nya avtalet gäller 1 januari 2018 – 31 december 2020.

Löner och andra ersättningar kommer höjas med totalt 6,5 % under avtalsperioden, vilket motsvarar övriga löneökningar på arbetsmarknaden. Avtalets minimigager, OB och andra ersättningar uppräknas med följande:

2,2 % från och med 1 januari 2018
2,0 % från och med 1 januari 2019
2,3 % från och med 1 januari 2020

Arbetstidens förläggning
Teaterförbundet har kommit överens med arbetsgivarna om en förändring av hur arbetstiden kan läggas ut. Tidigare kunde arbetsgivaren endast boka hela timmar. Nu kan arbetsgivaren under en försöksperiod boka in halvtimmar direkt efter den första timmen. En bokning kan fortfarande aldrig vara kortare än en timme. Syftet med detta är att genom ökad flexibilitet förbättra arbetsmiljön genom ökad mångfald och minskad stress. Parterna hoppas att förändringen ska leda till fler roller, arbetstillfällen och sammanhängande pass.

Nu återstår för Teaterförbundet att teckna kollektivavtal med övriga aktörer på dubbmarknaden.

Avtalet publiceras inom kort på hemsidan.