Nytt dansavtal klart

Ett nytt kollektivavtal för den fria professionella dansen har tecknats mellan Teaterförbundet och Danscentrum. Avtalet är tvåårigt och innehåller flera nyheter, bland annat har den så kallade trappan tagits bort.

Det har under en längre tid funnits ett behov av att förnya och utveckla avtalet för dansare och koreografer. Det nya avtalet innehåller flera förändringar.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar med Danscentrum, som gjorde att vi kunde få fram ett bra avtal, som vi är nöjda med, säger Lars Åström, förhandlingschef på Teaterförbundet.

Här följer några av förändringarna:
• Lönetrappan i det nuvarande avtalet ersätts med höjda lägstalöner i tre steg för dansare och två för koreografer. Ny lägstalön för en nyutbildad dansare blir 19 000 kr/månad. Ny lägstalön fem år efter första engagemang blir 21 000 kr/månad. För koreografer blir lägstalönen 25 000 kr/månad.

• Lönesättningsprincipen förtydligas, bland annat ska erfarenhet, kompetens och förväntat antal föreställningar beaktas när lönen sätts.

• Parterna har öppnat upp för fler föreställningar per vecka, även för kortare kontrakt. Två föreställningar som är max 30 minuter långa får räknas som en. På en vecka får max åtta 30 minuters-föreställningar genomföras. Ersättningen per vecka blir då månadslönen/3,7 i stället för månadslön/ 4,2, det vill säga en högre veckolön.

• Utföranderättsersättningen för koreografi blir 350 kr för föreställning om högst 30 minuter samt 700 kr för föreställning överstigande 30 minuter.

Avtalet är tvåårigt och gäller mellan 1 april 2014 och 31 mars 2016. Nuvarande avtal gäller till och med 31 mars 2014.

– Det känns bra att vi har fått till ett längre avtal. Det ger utrymme till att arbeta med andra frågor som är viktiga för den professionella dansen, som ökat stöd och fler bra lokaler för dans, säger Minna Krook, koreograf och Teaterförbundets andre vice ordförande.

I det nuvarande avtalet finns en skrivning som innebär att Teaterförbundet tillsammans med Danscentrum ska arbeta för bättre villkor och förutsättningar för de som arbetar inom den fria professionella scenkonsten. Det arbetet sker i samarbete med Teatercentrum.

Parterna ska också i en gemensam arbetsgrupp följa hur detta avtal utvecklas på området. Utvärderingen skall avslutas senast 1 november 2015.