Nytt evenemangsstöd avgörande för återstarten av kultur och evenemang

Kultur- och idrottsminister Amanda Lind meddelade idag att regeringen och samarbetspartierna föreslår ytterligare 1,3 miljarder kronor i stöd till kultur- och idrottssektorn. Hon presenterade också ett nytt evenemangsstöd som ska utgå vid inställda föreställningar och evenemang.

I detta ingår bland annat stöd till kultursamverkansmodellen, arrangörer, det fria kulturlivet och enskilda konstnärer. Stöd riktas även till en rad statliga institutioner för att kunna klara sig genom pandemin, bland dessa ingår till exempel Unga Klara och Drottningholmsteatern.

– Det är välkommet att regeringen fortsätter att rikta särskilt stöd till kulturområdet för att klara krisen. Våra medlemmar har förlorat många uppdrag och har väntat på att återgå i arbete under ett års tid. För att inte förlora stora delar av kulturlivet är det nödvändigt med ytterligare stöd här och nu, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

Amanda Lind presenterade också ett nytt stöd, ett så kallat evenemangsstöd. Det nya stödet ska täcka kostnader för arrangemang som planeras under perioden juli – december i år, i den händelse att de ställs in eller begränsas av restriktioner. Stödet kan täcka upp till 70 % av kostnaderna med ett tak på 1,75 miljoner. Stödet måste godkännas i EU innan det är helt klart.

– Det nya stödet är något vi kämpat för inom nätverket Evenemangsnäringen och vi är glada att regeringen tagit det till sig. Det gör att arrangörer kan våga börja planera för att genomföra evenemang i sommar och i höst. Om evenemangsstödet utformas på rätt sätt skapar det en förutsägbarhet för de som engageras för evenemang, säger Simon Norrthon.

– Att staten går in som garant möjliggör för arrangörer och producenter att planera för verksamhet. Vi har ännu inte sett detaljerna i förslaget, men ser det som en förutsättning för att teatrar, idrottsevenemang, festivaler och mässor ska komma i gång igen, säger Simon Norrthon.