Nytt film, tv och videoavtal klart

Teaterförbundet för scen och film och arbetsgivarorganisationen Medieföretagen förhandlat fram ett nytt kollektivavtal för film-, tv- och videoområdet . I avtalet regleras lön, övertidsersättningar, arbetstider, schemaläggning med mera.

Det nya avtalet gäller 1 januari 2017 – 31 maj 2020.

Här kan du läsa om vilka förändringar som gjorts vad gäller löner och andra villkor.

Löneökning
Avtalets minimigager, OB och andra ersättningar uppräknas med följande:
2,2 % från och med 1 oktober 2017
2,0 % från och med 1 juni 2018
2,3 % från och med 1 juni 2019

Högre övertidsersättning
Teaterförbundet har lyckats höja den lägsta nivån av övertidsersättningen från 1/106 till 1/94 av månadslönen. Det innebär att med en månadslön på 30 000 kronor höjs övertidsersättningen från 283 kr till 319 kr per timme.

Arbetstidens förläggning
Teaterförbundet har kommit överens med arbetsgivarna om en förändring av hur arbetstiden kan läggas ut. Tidigare kunde arbetsgivaren endast lägga ut 40 timmar per vecka. Nu har vi gått med på att arbetsgivaren kan lägga ut i genomsnitt 40 timmar per vecka under en 4-veckors period. Arbetsgivaren får dock lägga ut max 50 ordinarie arbetstidstimmar per vecka.
Det innebär att de som arbetar med film kommer att kunna få bättre framförhållning vad gäller schema.

Arbetsgivaren kommer också få en möjlighet att kunna flytta arbetstimmar i lagt schema, vilket inte har varit möjligt tidigare enligt kollektivavtalet. Kompensationen för det är 139 kr per flyttad timme.

Arbetsintyg
Praktikanter har enligt avtalet nu rätt att få ett intyg efter avslutad praktik.

Frågor
Har du frågor om avtalet, lön, kontrakt, schemaläggning eller arbetsmiljö, kontakta Teaterförbundets medlemsrådgivning: jour@teaterforbundet.se eller 08-441 13 00.

Här kan du läsa en kortversion av avtalet.