Nytt forum för studenter i Teaterförbundet

I vår får Teaterförbundet ett studentråd. Rådet ska vara ett forum för diskussion kring studerandefrågor, ett bollplank i utbildningsfrågor och ska öka studerandemedlemmarnas möjlighet att komma till tals och synas i förbundet.

– Det är av stor betydelse att Teaterförbundet nu får ett studentråd, som kan driva frågor och aktiviteter som berör och engagerar studenterna, säger Anna Carlson, Teaterförbundets ordförande.

I mars hålls ett uppstartsmöte, där en styrelse utses till studentrådet. Under dagen kommer man även att diskutera hur organisationen kan se ut och vilka frågor som studenterna ser som viktiga att lyfta fram.

– Studenterna är en viktig grupp för vårt förbund. De kan ge en inblick i vad som är på gång inom utbildningarna och hur vi kan förbättra kontakten mellan utbildningarna och yrkeslivet, säger Sara Andersson, organisations- och rekryteringsansvarig på Teaterförbundet.