Nytt huvudavtal antaget

Den 8 juni röstade riksdagen igenom nya regler för anställningstrygghet. Idag, den 22 juni, antog parterna (PTK, LO och Svenskt Näringsliv) ett nytt huvudavtal.

Grunden för avtalet är parternas Trygghetsöverenskommelse, även kallad Las-överenskommelsen. Den innebär bland annat nya möjligheter att studera även för yrkesverksamma, samt ett omställningsstöd och ett nytt kompetensstöd.

Det nya huvudavtalet innebär förändringar i arbetsrätten, däribland nya turordningsregler för vad som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist.

Den 27 juni kommer PTK även att skriva under nya huvudavtal med Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst.

De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2022.

Läs mer om bakgrunden till överenskommelsen, samt vad den innebär på PTK:s webbplats.


Förbundet kommer under hösten att erbjuda utbildningar för förtroendevalda om vad de nya reglerna innebär.