Nytt huvudavtal mellan PTK och Svensk Scenkonst

I veckan signerade PTK ett huvudavtal även med Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen.

Foto: Svensk Scenkonst

Det kompletterar det huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som signerades mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv i förra veckan. Då Svensk Scenkonst inte är medlem i Svenskt Näringsliv signeras avtalet separat.

Huvudavtalet är i stort sett identiskt med det avtal som tecknades mellan Svenskt Näringsliv och PTK och LO, vilket även var en förutsättning för de lagändringar som beslutades av riksdagen den 8 juni.

Avtalet innebär bland annat nya möjligheter att studera även för yrkesverksamma, samt ett omställningsstöd och ett nytt kompetensstöd. Avtalet innebär också förändringar i arbetsrätten, däribland nya turordningsregler för vad som gäller vid uppsägning vid arbetsbrist.

Det nya studiestödet och det utökade omställningsstödet kommer att levereras av Svensk Scenkonsts, Arbetsgivaralliansens och PTK:s gemensamma stiftelse Trygghet i samverkan, TRS.

Avtalet träder i kraft samtidigt med ändringarna i lagen om anställningsskydd, den 1 oktober 2022.