Nytt kollektivavtal för institutionsteatrar

Fackförbundet Scen & Film och motparten Svensk Scenkonst har i dagarna tecknat ett nytt kollektivavtal för institutionsteatrar, det så kallade riksavtalet. Avtalet innehåller flera framgångar för Scen & Films medlemmar; som högre lön för visstidsanställdteknisk och administrativ personal, ett förbättrat praktikavtal och att 30-dagarsregeln försvinner.

Avtalet gäller i 24 månader och innehåller löneökningar som motsvarar märket, 7,4 procent, vilket är i nivå med övriga arbetsmarknaden.

Det görs också en lägstlönesatsning där minimilönerna under 26 000 kronor höjs med 1350 kronor under det första året.

– Vi är mycket nöjda med det avtal som har tecknats. Det innebär flera viktiga förbättringar för våra medlemmar. Vi har fått löneökningar som motsvarar märket, men har även nått framgång i flera principiellt viktiga frågor i avtalet. Det införs bland annat en ny lönetabell för teknisk och administrativ personal som är visstidsanställda kortare än 12 månader, vilket ger dem en högre lön för att kompensera för den otrygga anställningen, säger Christine Strindberg, förhandlingschef på Scen & Film.

Avtalet innehåller också ett förtydligande i praktikavtalet. Det ska till exempel finnas en rimlighet i hur många praktikanter som finns per föreställningsensemble. Handledarna ska ha inte ha flera praktikanter åt gången, de ska avsätta tid och ska arbeta inom det yrke som praktikanten utbildar sig till.

– Praktikfrågan är en viktig fråga både för våra medlemmar och för de utbildningar inom vilka studenterna gör sin praktik. Det är viktigt att studenterna får en bra praktik, men teaterhusen får inte överanvända praktikanter. Gör man det finns det inte tillräckligt med arbeten när de lämnar sina utbildningar och ska ut i arbetslivet. Den nya skrivningen tydliggör att praktik handlar om lärande och inte arbete, och det är av stor betydelse, säger Simon Norrthon, förbundsordförande för Scen & Film.

Den tidigare så kallade 30-dagarsregeln lyfts ur kollektivavtalet. Den innebar att arbetsgivaren med en månads varsel hade rätt att förlänga en pjäs eller korttidsanställning med 30 dagar, utan ny förhandling.

– Det är en stor framgång att 30-dagarsreglen försvinner ur avtalet. Det är inte rimligt att en arbetstagare ska behöva stå till förfogande i 30 dagar, utan lön och garanti om fortsatt arbete Det var en förlegad överenskommelse som inte hör hemma på en modern arbetsmarknad, säger Simon Norrthon.

Om det nya institutionsteateravtalet

Avtalet gäller från den 1 april 2023 till 31 mars 2025, och innehåller bland annat följande:
– Från 1 april 2023: Löneökningar på 4,1 % (ingen avsättning till flexpension)
– Från 1 april 2024: Löneökningar på 3,1 % + 0,2 % avsättning i flexpension
– Lägstlönesatsning där minimilöner under 26 000 kronor ökar med 1350 kr, första året.
– Möjligheten för arbetsgivaren att förlänga avtalet med 30 dagar med en månads varsel tas bort.
– Traktamentnivåerna vid resor ska automatiskt följa Skatteverkets nivåer.
– Förtydliganden i praktikavtalet.
– Egen lönetabell för dem som blir visstidsanställda på 12 månader eller mindre.

Parterna kom också överens om att fortsätta diskussionerna i fyra arbetsgrupper kring:
– Översyn av numerären, anställningsformerna för konstnärliga grupper
– Modeller för ersättning och kreditering vid ”devising”.
– Modeller för ersättning och kreditering vid arbete med maskdesign
– Processer för individuell lönesättning.