Nytt om förhandlingsläget

Under våren omförhandlas flertalet av Teaterförbundets kollektivavtal. Här kan du läsa en uppdatering om vad som gäller för ditt avtal.

Förhandlingarna med Svensk Scenkonst om ett nytt institutionsteateravtal befinner sig i ett slutskede. Preliminärt datum för slutförhandlingar är den 10 april. Därefter upptas förhandlingarna om privatteateravtalet.

Också förhandlingarna om nya avtal för den fria scenkonsten med Danscentrum och Teatercentrum är påbörjade.

Med Medieföretagen har förhandlingarna om ett nytt avtal för film och kommersiell TV återupptagits. För biografområdet inleds förhandlingarna i mitten av april.

För SVT/UR har träffats ett nytt avtal. Förhandlingarna med SR/UR har påbörjats.

Teaterförbundet har också under en lägre tid förhandlat om nya avtal med dubbföretagen. Förhandlingarna med SDI Media och Dubberman har strandat. Förbundet kommer inom kort ta ställning till eventuella konfliktåtgärder.

När avtalen är klara skriver vi mer om vad resultatet blev här på hemsidan.