Nytt pensionsavtal för institutionsteatrarna

Den 20 april tecknades både ett nytt pensionsavtal och ett helt nykonsturerat omställnings- och karriärväxlingsavtal för de som arbetar på teater-, dans- och musikinstitutionerna.

Avtalen ersätter den statliga PISA-förordning som reglerade lägre pensionsåldrar för bland annat dansare, sångare och skådespelare samt ett tidigare tjänstpensionsavtal.

Det nya avtalet innebär att dansare, sångsolister och musikalartister får rätt till omställnings/karriärväxlingsstöd. För den som uppfyller kraven för att få fullt stöd utgår det i 3 år med 90 % av tidigare lön och med 3 års möjlig påbyggnad. Det administreras av en nybildad kollektivavtalsstiftelse.

Övriga konstnärliga yrken får en extra pensionsavsättning med 2 %. För dansare tillkommer en lönehöjning med 10 % från den 1 januari i år.

Ett modernt avtal

Avtalen har tillkommit efter en lång process där Teaterförbundet har varit kritiskt till hur regeringen hanterat pensionsfrågan. Men utifrån givna förutsättningar har i förhandlingarna uppnåtts ett modernt avtal som ger ett rejält stöd till dansare, sångsolister och musikalartister vid karriärväxling, med ett fackligt inflytande över regler och förmåner.

– Äntligen har vi nått en överenskommelse efter tuffa förhandlingar. Inte minst frågan om dansarnas löner har varit central. Dessa har hållits nere under lång tid med hänvisning till höga pensionsavsättningar. Att avtalet nu innehåller en löneökning med 10% är glädjande, säger Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet.

Genom regeringens beslut om att avveckla den gamla pensionsordningen skapas inom scenkonsten ett ekonomiskt utrymme. Dessa så kallade frigjorda medlen är i ett första steg 6o miljoner kronor per år för att sedan öka till 120 miljoner.

– Teaterförbundet har genom detta avtal tagit sitt ansvar för att lösa pensionsfrågan. Nu förväntar vi oss att regeringen uppfyller sitt löfte om att de frigjorda medlen till en del ska gå till en satsning på kompetensutveckling, kommenterar Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.


Verksamheten i den nya stiftelsen, Kollektivavtalsstiftelsen Scenkonstens Omställning och Karriärväxling, SOK, kommer att ske i nära samverkan med Trygghetsrådet TRS ordinarie omställningsverksamhet.
Läs mer på TRS hemsida.

Foto: Anders J Larsson
Anders Filén, Symf; Ulrika Holmgaard, Svensk Scenkonst, Jaan Kolk, Teaterförbundet.