Nytt pensionsavtal på väg

Förhandlingarna om ett nytt pensions- och omställnings/karriärväxlingsavtal för teater- dans- och musikinstitutionerna är nu inne i ett slutskede. Ambitionen är att avtalet ska tecknas under april månad och gälla retroaktivt från den 1 januari 2015.

Förhandlingarna omfattar två delar. Det ena är ett tjänstepensionsavtal som omfattar alla anställda vid scenkonstinstitutionerna. Det andra är ett omställnings- och karriärväxlingsavtal för de konstnärligt yrkesverksamma och då i första hand för dansare, sångare och musikalartister.

De nya avtalen kommer att ersätta både den tidigare så kallade PISA-förordningen, som reglerar lägre pensionsåldrar för vissa konstnärliga yrken, och det nuvarande tjänstepensionsavtalet med benämningen AIP.

Anställda som har mindre än fem år kvar till nuvarande pensionsåldrar kommer även fortsättningsvis omfattas av de nuvarande reglerna i PISA-förordningen och av AIP.

När avtalet är färdigförhandlat så kommer information lämnas bland annat genom ett extra nyhetsbrev.