Nytt tillägg vid föräldrapenning

Vid föräldraledighet har du rätt till ett kollektivavtalat tillägg till den föräldrapenning du får från Försäkringskassan. Olika regler gäller för de som arbetar vid en institutionsteater och de som arbetar hos övriga arbetsgivare.

För de som arbetar vid en institutionsteater betalas tillägget ut av din arbetsgivare. Du har rätt till ett föräldrapenningtillägg under högst 180 dagar. För de flesta är tillägget 10 procent av lönen.

De som arbetar under Teaterförbundets övriga avtal utanför institutionerna omfattas av en ny försäkring, FPT (föräldrapenningtillägg) som administreras av försäkringsbolaget AFA och började gälla den 1 januari 2014.

Här kan du läsa mer om Teaterförbundets kollektivavtal. I vissa av avtalen är den nya försäkringen inte inskriven i avtalstexten men försäkringen gäller ändå.

Läs mer om försäkringen här. Observera att man själv måste själv ansöka till AFA för att få del av försäkringen.