Nytt verktyg mot sextrakasserier

Nu finns en checklista och enkät som hjälper chefer och fackliga ombud att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är Prevent som har tagit fram det kostnadsfria materialet tillsammans med fack och arbetsgivare.

Det nya verktyget gör det lättare att komma igång med arbetet mot sexuella trakasserier. Med en checklista går det att se vilka rutiner och processer som behövs på arbetsplatsen. Nästa steg är att vara mer konkret och kartlägga vilka risker som finns.

– För scen- och filmbranschen är materialet väldigt viktigt. Det finns ett enormt tryck och efterfrågan. Vi har många osäkra anställningar, och då ökar alltid risken för trakasserier. För mindre företag är det extra värdefullt att ha ett verktyg som kan börja användas direkt, säger Eleonor Fahlén, regionalt skyddsombud, Teaterförbundet för scen och film.

Webbverktyget är helt kostnadsfritt och bygger på diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Genom att kunna arbeta förebyggande blir arbetsklimatet bättre och det går att säkerställa så att lagar och regler följs.

Verktyget finns på Prevents hemsida.