OiRA: Nytt verktyg för en bättre arbetsmiljö på scenkonstområdet

Sedan i höstas finns ett internetbaserat riskbedömningsverktyg för arbetsmiljö och säkerhet för scenkonstområdet. Verktyget är kostnadsfritt och kan laddas ner på hemsidan för EU:s Arbetsmiljöbyrå.

– Arbetsmiljöarbetet på scenkonstområdet är ofta mycket komplicerat, med många olika komponenter att ta hänsyn till. Med hjälp av OiRA kan man ta hänsyn till alla de specifika och varierade utmaningar som man ställs inför vad gäller säkerhet och arbetsmiljö på en scen, säger Mårten Gunnartz, som är regionalt skyddsombud på Teaterförbundet och har deltagit i arbetet med att ta fram verktyget.

Verktyget är framtaget av arbetsmarknadens parter, med stöd av EU-kommissionen. Det finns två olika verktyg:
• Ett verktyg för spelplatser, t.ex. teaterhus, konserthus, arenor etc.
• Ett verktyg för produktioner, t.ex. produktionsbolag, turnerande produktioner etc.

Verktyget riktar sig i första hand till skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar. Än så länge finns verktygen bara på engelska, men det finns möjlighet att göra översättning till andra språk, och att anpassa verktygen till nationella förhållanden.

– Läs mer om projektet här (PDF).

– Ladda ner verktyget från EU:s Arbetsmiljöbyrå.