Ökat hot och våld mot världens arbetstagare

Mord, fängelse, hot och våld drabbar arbetstagare och fackligt aktiva i allt fler länder. Mellanöstern och Nordafrika rankas som de farligaste regionerna och läget fortsätter att förvärras. I mitten av juni släpptes världsfacket ITUC:s lista över de sämsta länderna att jobba i granskningen Global Rights Index.

Några exempel på hur läget under det senaste året har försämrats:
• Antalet länder där arbetstagare dödats på grund av att de är med i facket har stigit från tio till elva
• I allt fler länder utsätts arbetstagare för våld: från 52 år 2016 till 59 år 2017
• I 50 länder kränks arbetstagares mänskliga rättigheter, som åsikts- och yttrandefriheten och rätten att gå med i facket

Läs mer om rapporten på Union to Unions hemsida.