Olaglig streaming ett hot mot filmbranschen

Sedan många år är nedladdning av film ett stort problem för branschen men i takt som konsumenterna börjat efterfråga streamad film har också olagliga aktörer dykt upp även där. Sidor som utger

Styrelsen för SFR har under våren träffat SF, Nordisk film och Rättighetsalliansen och diskuterat olaglig streaming.sig för att vara lagliga, som tar betalt av sina användare och som visar svenska och utländska filmer utan att en krona går till filmskaparna.

Nästan all film både svensk och utländsk finns att få tag på genom dessa sidor och ofta långt innan de givits ut på dvd eller i andra lagliga forum. Detta är ett än större problem än med den olagliga nedladdningen och sidorna är mycket svåra att komma åt. Idag finns 25 lagliga alternativ, för streaming och nedladdning av film på nätet men dessa har svårt att konkurrera med gratis och nedgången i branschen är för närvarande katastrofal. Minskningen på av den fysiska försäljningen vägs inte i närheten upp av den digitala. Något som hotar branschen ekonomiskt och indirekt begränsar mångfalden då allt mindre utrymme finns för att satsa på smalare film.

Det som upplevs som det största problemet är Sveriges flathet inför detta problem. Inga politiker vågar ta tag i frågan samtidigt som Sverige upplevs som en digital piratstat av av omvärlden. Andelen som laddar ner olagligt i Sverige är långt högre än i omvärlden och det saknas medel för att komma åt de som möjliggör detta. Andra länder har också hårdare lagar och reagerar starkare mot den illegala verksamheten.

SFR har reagerat starkt på detta och har ombetts att hjälpa till genom att skapa opinion och försöka påverka våra politiker att våga ta tag i frågan. Detta leder till ett enormt inkomstbortfall både för bransch, stat och upphovsmän. Det måste till en attitydförändring där det blir tydligt att kriminella tjänar stora pengar på bekostnad av branschen när vanliga människor tror sig använda sig av en laglig streamingtjänst.

 

Anders Habenicht
anders@habenicht.se