Om du blir uppsagd – kontakta facket omgående

Om du blir uppsagd av din arbetsgivare är det viktigt att du omgående tar kontakt med ditt fackliga ombud på din arbetsplats och om en sådan inte finns så skall du ta kontakt med Teaterförbundet centralt. Mejla då till jour@teaterforbundet.se

Tidsfristen för att kunna ogiltigförklara en uppsägning är 14 dagar efter uppsägning.

Vid alla viktigare förändringar av verksamheten, arbets- eller anställningsförhållanden för medlemmar är arbetsgivaren skyldig att kalla till förhandling. Detta är den primära förhandlingsskyldigheten som följer av 11 § medbestämmandelagen (MBL).

Arbetsgivaren ska påkalla förhandlingen i så god tid som möjligt och innan denne har fattat beslut om förändringen. Medbestämmandeförhandlingarnas syfte är att arbetsgivaren ska ge de fackliga organisationerna tillfälle att yttra sig och diskutera arbetsgivarens förslag innan denne beslutar.

Ju tidigare man får tillfälle att diskutera förslagen, desto större chans har man att påverka resultatet.

Tidsfristen för att ogiltigförklara en uppsägning är 14 dagar efter att du blivit uppsagd och därför är det viktigt att medlemmar kontaktar facket omgående.