Omröstning i EU-parlamentet

Ett förbud mot geoblockering kommer drastiskt att minska tillgången på kultur och språklig mångfald i hela Europa.

Den 13 december ska Europaparlamentet rösta om ett initiativ som berör genomförandet av den så kallad ”geoblockerings-förordningen” från 2018, för den digitala inre marknaden i EU.

Fackförbundet Scen & Film organiserar drygt 9000 yrkesverksamma inom svensk scenkonst, film, radio, TV och bio. Scen & Film är också medlemmar i FERA, den europeiska federationen för filmregissörer och FIA, den globala federationen för artister.

Om förslaget går igenom fråntas den audiovisuella sektorn sin möjlighet att använda sig av geoblockering-teknik.

– Det här är en avgörande framtidsfråga för hela sektorn. Vi är djupt oroade över risken att principen om territoriell exklusivitet för audiovisuella verk avskaffas.
En sådan utveckling skulle innebära färre lokala produktioner och ett språkligt och kulturellt fattigare film- och tv-utbud i Europa, säger Simon Norrthon, ordförande i Scen & Film.

Audiovisuella tjänster är idag undantagna från geoblockeringsförordningens tillämpningsområde. Det är i princip en förutsättning för att finansiering av film- och tv-produktion i Europa ska vara möjlig. Film- och tv-produktion är mycket kostsamt och innebär stora investeringar.

– Ett förbud mot geoblockering skulle skada lokala aktörers förutsättningar för konkurrens till förmån för globala spelare som inte är beroende av utomstående finansiering, utan som har ekonomin att förvärva alla behövliga rättigheter och därmed finansiera hela produktioner själva, säger Simon Norrthon.

För att möjliggöra finansieringen krävs att territoriellt exklusiva distributions- och visningsrätter kan spridas på flera – ofta lokala – aktörer, exempelvis nordiska tv-kanaler, distributörer och plattformar. Denna form av avtalsfrihet, att avtalsvis kunna garantera licenstagare exklusiv rätt till en film och tv-produktion territorium för territorium (vilket kräver geoblockering) är en grundläggande förutsättning för film- och tv-produktion i Europa.

– Därför är det viktigt att EU-parlamentet röstar för de förslag som skyddar principen om territoriell exklusivitet och den geoblockerande teknik som understöder den, för att undvika att orsaka vår sektor en omfattande politisk, ekonomisk och inte minst kulturell skada, säger Simon Norrthon.