Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Den 5 november beslutade regeringen om ett nytt stöd som syftar till att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Från och med den 9 november kan enskilda näringsidkare söka stödet.

Stödet är riktat till personer som bedriver näringsverksamhet (enskilda näringsidkare) och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information samt uppföljning av stödet.

För att ta del av stödet måste du ha haft en omsättning om minst 200 000 kronor föregående år.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för:

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Stödet är uppdelat i tre stödperioder; mars – april 2020, maj 2020 och juni – juli 2020.

Ansökningsperioden avslutas den 31 januari 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Ansökan görs via Boverkets e-tjänst.