Öppet brev från Copyswedes styrelse och vd till riksdagsledamöter

Näringsutskottet har i dagarna förordat ett tillkännagivande till regeringen om att initiera en översyn av det svenska privatkopieringssystemet. PKE-systemet innebär viktiga och nödvändiga ersättningar till svenskt kulturliv och svenska kulturskapare.

Copyswede är en ekonomisk förening som ägs av 14 kulturskaparorganisationer och som på deras uppdrag samordnar kollektiva förhandlingar och avtal, samt inkasserar och fördelar upphovsrättsliga ersättningar. I detta ansvar ingår att förvalta det svenska privatkopieringssystemet. Ersättningsordningen, som infördes 1999, kompenserar idag upphovsmän och utövande konstnärer för den inskränkning i upphovsrättslagen som möjliggör kopiering för privat bruk.

Det är rimligt, rättssäkert och rättvist att en ersättning betalas för möjligheten att kunna kopiera en låt, film eller ljudbok för privat bruk. Avgiften, som betalas av elektronikbranschen är låg – för en hårddisk ca 80 kronor. Systemet ger dramatiker, författare, skådespelare och musiker med flera den ersättning de har rätt till.

Värna rimliga ersättningar: privatkopieringsbeteendet förändras över tid, men det innebär inte att den minskar. Privatkopieringsersättningen är en liten avgift för den globala elektronikbranschen men den är central för det svenska kulturlivet. Den ersätter också ett faktiskt och utbrett kopieringsbeteende, som kunnat konstateras och mätas löpande av såväl Copyswede som Elektronikbranschen. Elektronikbranschen tjänar pengar på kulturskapares arbete genom försäljning av produkter som kan användas till att kopiera för privat bruk, och kulturskaparna ska genom lagstiftning på ett rimligt sätt ersättas för detta.

Teknikneutralt och modernt: det svenska privatkopieringssystemet är teknikneutralt och modernt och nivåerna på ersättningarna kan anpassas efter befintlig privatkopiering, men det nuvarande systemet förutsätter att branschen medverkar. Att så inte alltid varit fallet framgår tydligt av de många domstolsprocesser som varit nödvändiga för att slå fast att såväl mobiler, surfplattor och datorer omfattas av ersättningsordningen.

Förenlighet med EU-rätten: en svensk ordning måste vara i linje med EU-rättsliga ramverk. Att till exempel ta ut privatkopieringsavgifter via den allmänna statsbudgeten som föreslagits av vissa aktörer är inte förenligt med EU-rätten.
Rättssäkert: för såväl kulturskapare som konsumenter och elektronikföretag är rättssäkerhet, enkelhet och tydlighet centrala principer som måste upprätthållas.

Styrelse & vd
Ulf Mårtens (Teaterförbundet /för scen och film), ordförande
Susin Lindblom (Sveriges Dramatikerförbund), förste vice ordförande
Nicklas Sigurdsson (Stim), andre vice ordförande
Wendela Hårdemark (NCB/Stim), ledamot
Mats Lindberg (Bildupphovsrätt i Sverige), ledamot
Olle Wilöf (Svenska Journalistförbundet), ledamot
Jan Granvik (Svenska Musikerförbundet), ledamot
Mattias Åkerlind, vd