Öppet brev till Kulturrådet och Konstnärsnämnden

Fackförbundet Scen & Film skriver ett öppet brev till Kulturrådets och Konstnärsnämndens styrelser, med anledning av det uppdrag som myndigheterna har fått att se över en sammanslagning.

I brevet understryker Scen & Films förbundsordförande Simon Norrthon de båda myndigheternas betydelse för Sveriges kulturskapare och för kultursektorn i stort.

– Vi ser med oro på regeringens förslag att inordna Konstnärsnämndens verksamhet under Kulturrådet. Vi befarar att en sammanslagning ytterligare skulle försvaga kulturens redan sköra infrastruktur, säger Simon Norrthon.

– Båda myndigheterna är av central betydelse för förbundets medlemmar, men vi ser det också av stor vikt att det är just två myndigheter. Att skapa en central myndighet med ansvar för både grupper och individer, för både arbetsgivare och fria konstnärer, tror vi kommer att ske på konstnärernas och medborgarnas bekostnad, säger Simon Norrthon.

Här kan ni ta del av hela brevet.