Öppet möte om den fria scenkonsten

Det var stor uppslutning till måndagens öppna möte om framtiden för den fria scenkonsten i Stockholm. Dramatens lilla scen var fylld till sista plats när ett tjugotal fria scenkonstnärer, scenkonstchefer från institutionsteatrar och politiker från oppositionen i Stockholm framträdde i tre akter.

Kvällen inleddes av Teaterförbundets Anna Carlson, som berättade hur Teaterförbundet kontaktats av flera fria scener i höstas. Många av dem hade fått meddelande från kulturförvaltningen att deras ansökningar underkändes och uppmanats att skriva om dem. Många av de fria scenerna och scenkonstnärer samlades då, och kom överens om att planera för det öppna möte som nu genomfördes.

Under första akten berättade de fria scenkonstnärerna om hur deras verksamhet påverkats av det nya ansökningsförfarandet. Allt mer tid får ägnas åt att söka medel och skriva ansökningar, vilket ger mindre tid till den konstnärliga verksamheten. Och hur uppenbar bristen på dialog är.

I andra akten deltog fyra scenkonstchefer från större institutioner som redogjorde för sin syn på de fria scenernas roll och betydelse för institutionerna. Hur de fria scenerna ofta är en plantskola för yngre skådespelare, regissörer och scenografer. Men också om de många givande samarbeten som sker mellan fria scener och institutioner.

I tredje akten var politiker från Stockholms kulturnämnd inbjudna. Enbart oppositionspartierna MP, S och V fanns på plats för att lyssna och redogöra för sina visioner om hur kulturpolitiken i Stockholm bör drivas. De tre partierna är överens om att det nuvarande stödsystemet bör rivas upp och anpassas bättre till de fria scenernas behov.