Osäkert för Regionteater Västs Boråsscen

Styrelsen vill inte pröva alternativa lösningar.

Styrelsen för Regionteater Väst gav i fredags teaterns vd Olof Lindqvist i uppdrag att gå vidare på linjen att lägga ner Boråsscenen och flytta verksamheten till Uddevallascenen.

– Styrelsens snabba beslut är obegripligt. I förra veckan signalerade Borås kommunstyrelseordförande att de vill diskutera en alternativ lösning med teaterns ledning. Det är anmärkningsvärt att styrelsen inte ser det som en möjlighet utan ger ledningen ok att fortsätta på linjen att Boråsscenen ska skrotas, säger Jaan Kolk, förbundsdirektör på Teaterförbundet.

Personalen har begärt att en löntagarkonsult ska se över förslaget och analysera vilka konsekvenser en nedläggning skulle få. Löntagarkonsulten har enligt styrelsen dock bara till den 8 juni på sig att presentera en färdig genomgång, då nästa styrelsemöte äger rum.

– Det är mycket kort tid att på mindre än en månad hinna sätta sig in i den situation som teatern befinner sig i och kunna presentera ett genomarbetat förslag. Inte minst med tanke på de helger som nu ligger framför oss, menar Jaan Kolk.

Enligt kollektivavtalet har personalen rätt att begära att en löntagarkonsult ser över förslag som får omfattande konsekvenser för personalgruppen.

 


Bakgrund
För två år sedan gjordes en stor omorganisation av Regionteater Väst, då ledningen beslutade att en dansscen för barn och unga skulle skapas i Borås, medan Uddevallascenen blev en teaterscen för barn och unga. Man gjorde stora investeringar på Boråsscenen med särskilda dansgolv, nya loger och andra lokaler. Verksamheten har sedan dess utvecklats positivt och varit mycket framgångsrik.

Nu föreslår ledningen på Regionteater Väst att Boråsscenen läggs ner och all verksamhet flyttas till Uddevalla. Boråsscenen bevaras enbart som en gästspelsscen.

Många har reagerat på förslaget och ställt sig frågande till att efter så kort tid lägga ner Boråsscenen. Politikerna i Borås har visat intresse för att hitta andra lösningar. Personalen på Boråsscen har också presenterat en rad förslag om alternativ till en nedläggning av Boråsscenen.