Oskälig bestämmelse om marknadsföring

TV4 och CMore ägs numera av Telia, och det har på senaste tiden dykt upp en oskälig bestämmelse i medverkansavtal för tv- och filmproduktioner för TV4 och CMore.

Bestämmelsen innebär i korthet att medverkande (till exempel en skådespelare) ska acceptera att Telia – utan att utge någon ersättning till medverkanden – får använda bilder av medverkanden i marknadsföring för produkter och tjänster för Telia. Det skulle till exempel kunna vara mobil- eller bredbandsabonnemang.

Scen & Film menar att skrivningen kan strida mot 4§2 Mom 3 i kollektivavtalet för Film-, TV- och videoinspelning mellan Fackförbundet Scen & Film och Medieföretagen. Det strider sannolikt även mot den ideella rätten enligt 3§ i Upphovsrättslagen.

Förbundet är i kontakt med TV4 för att söka lösa frågan, men vill samtidigt uppmana samtliga medlemmar att inte acceptera denna typ av bestämmelser, utan i stället ta kontakt med medlemsrådgivningen om man mottar ett medverkansavtal avseende produktion för TV4 och /eller CMore.