Outsourcing och sammanslagning på Stockholms stadsteater

Kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har uppdragit åt Stockholms stadsteater att se över möjligheterna att outsourca den personal som inte hör till den så kallade ”konstnärliga kärnan”. Samtidigt pågår förhandlingarna kring hur sammanslagningen av Kulturhuset och Stockholms stadsteater ska gå till.

En revisionsbyrå är nu inkopplad för att undersöka vilka yrkeskategorier som skulle kunna läggas utanför teaterhusets organisation.

– Det är oroväckande med utredningen är själva frågeställningen. Madeleine Sjöstedts inskränkta syn på vad som är den konstnärliga kärnan står i kontrast till scenkonstens verklighet, där alla yrkesgrupper behövs för en framgångsrik konstnärlig verksamhet, säger Jaan Kolk, Teaterförbundets förbundsdirektör.

I vintras tog Sjöstedt initiativ till att föra in Kulturhuset in i Stockholms stadsteater. Just nu pågår förhandlingar om hur sammanslagningen ska gå till, och vilka konsekvenser det får för personalen i de två organisationerna.

– Det är också märkligt att hon vill utreda outsourcing av Stadsteaterns egen personal, samtidigt som Kulturhusets personal ska föras in under Stadsteatern, säger Jaan Kolk.


Läs mer om situationen på Stockholms stadsteater i Teaterförbundets tidning Scen&Film 2/2013, sidan 7.