Överenskommelse om artisters rättigheter antagen

Den 26 juni antogs i Beijing en internationell överenskommelse till skydd för artisters rättigheter i film, TV och digitala media. Det är en stor framgång för den internationella skådespelarfederationen (FIA), i vilken Teaterförbundet ingår.

Genom överenskommelsen etableras en international standard för ekonomiska och ideella rättigheter för alla artister som medverkar i audivisuella produktioner.

– Detta är ett historiskt genombrott som kommer att få stor betydelse särskilt i de många utvecklingsländer där artisternas rättigheter idag inte respekteras, kommenterar Jaan Kolk, Teateförbundets förbundsdirektör.

Överenskommelsen antogs vid en diplomatisk konferens anordnad av WIPO (World Intellectuel Property Organization) som är ett FN-organ. Överenskommelsen ska nu ratificeras av Sverige och alla andra länder som ingår i WIPO.

Läs mer om överenskommelsen i FIA:s pressmeddelande.