Pensionsförhandlingarna fortsätter efter årsskiftet

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och de övriga fackliga organisationer som berörs av pensionerna på institutionsteatrarna har kommit överens om att fortsätta förhandlingarna efter årsskiftet.

Ambitionen är att under första kvartalet nästa år träffa både ett pensionsavtal för alla anställda och ett omställningsavtal som för Teaterförbundet del gäller dansare, sångsolister, musikalartister, skådespelare, regissörer och koreografer. Inriktningen är att avtalen ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2015.

Bakgrunden till förhandlingarna är regeringens beslut i mitten av november om att avveckla den så kallade Pisa-förordningen från den 1 januari 2015. I denna regleras rätten till pension före 65 års ålder för bland annat dansare och sångare men också vissa pensionsfrågor som rör alla anställda.