Pensionsförhandlingarna i ny fas

Den segdragna frågan om pensionerna på institutionsteatrarna är nu inne i ett mer konkret förhandlingsskede. Vid årsskiftet kom Svensk Scenkonst och Teaterförbundet överens om att försöka slutföra förhandlingarna till månadsskiftet mars/april.

Förhandlingarna handlar dels om ett nytt tjänstepensionsavtal för alla anställda, och dels om ett kollektivavtal för dansare, sångare och andra konstnärliga yrken, som enligt den tidigare statliga regleringen (Pisa-förordningen) haft lägre pensionsåldrar.

Teaterförbundets yrkanden gäller ett karriärväxlingsstöd för dansare och sångare i kombination med höjda pensionsavsättningar för dansare, sångare, skådespelare och andra konstnärliga yrken. För dansare, vars löner stått tillbaka till följd av höga pensionskostnader, gäller yrkandet också höjda löner.

Förhandlingarna påverkas också av regeringens besked om att delar av nuvarande pensionsavsättningar ska användas för så kallade kvalitetsstärkande insatser inom scenkonsten. Teaterförbundet är kritiskt till detta, och driver kravet att dessa så långt som möjligt ska användas för insatser som ligger nära de anställdas arbetsvillkor. Förbundet har lyft fram insatser för kompetensutveckling och riktade insatser gentemot dansare.