Pensionsplanering för konstnärer

Hur ska jag bära mig åt för att ha tillräckligt med pengar så att jag kan leva det liv jag vill som pensionär? Konstnärsnämnden har tagit fram en ny skrift med handfasta råd kring pension som vänder sig till dig som är konstnärligt yrkesverksam och framför allt frilansare.

Med frilansare avses en person som inte har en fast anställning. Med konstnär avses en skapande eller utövande person oavsett konstområde, till exempel skådespelare, musiker eller bildkonstnär. Skriften kan med fördel läsas även av redovisningskonsulter och andra som hjälper konstnärer med deras ekonomi.